Известные врачи, представители медицинской науки, организаторы охраны здоровья в западных областях Украины обратились с открытым заявлением.

Врачи западных областей Украины обвиняют Ющенко в геноциде

----------------------<cut>----------------------

Заява відомих лікарів, представників медичної науки, організаторів охорони здоров`я західних областей України

Безпрецедентними маніпуляціями над суспільною свідомістю громадян України вже важко здивувати. Політики в одурманенні людей не обирають ні засобів, ні методів, і це, на жаль, головний діагноз української політики.

Однак те, що твориться останнім часом, не тільки переходить будь-які межі моралі, яка давно уже виведена із політичного вжитку, а становить загрозу безпеці та життю громадян. Більше того, ми маємо підстави стверджувати про пряме посягання на людські життя.

Як фахівці у своїй сфері, ми не можемо у зв’язку із тим, що відбувається, не поставити запитання, які давно висять у повітрі, які цілком резонно задають як лікарі, так і пацієнти, які просто потрясають свідомість.
Епідемія грипу, як би це жорстко не звучало, — річ, на жаль, невблаганна. Поширення грипу в осінньо-зимовий період не знає обмежень ні у просторі, ні у часі, і святий обов’язок лікарів — звести до мінімуму згубні наслідки недуги. Так було вчора, сьогодні і, вочевидь, по-іншому не може бути завтра.
І не в залежності від того, на території якої держави це відбувається. Така об’єктивна природа того прикрого явища, яке ми називаємо епідемією.

Однак події в Україні дають підстави для поважного сумніву саме у природності епідемічних процесів. Якраз є більше підстав стверджувати, що цьогорічна епідемія та політична істерія навколо неї носить, ймовірно, не природний, а штучний, тобто організований характер.

По-перше, чому вірус каліфорнійського грипу появився тільки у західній Україні? Звідки взялися такі «розумні» віруси, які не переступають кордони областей? Науки вірусологія і епідеміологія пояснення цьому не можуть дати.

Зі всією очевидністю виглядає, що спалах епідемії відбувся миттєво на окремо взятій території, а це могло статися внаслідок цілеспрямованих дій. Тобто, штучного мору людей страшним штамом, названого каліфорнійським.

По-друге, чому була обрана саме ця територія? Чому тою окремо взятою зоною, яка була піддана атаці, не виявився будь-який інший регіон України чи навколишніх держав?

І, врешті, чому епідемічне загострення синхронно співпало із загостренням президентської кампанії?
Немає сумніву, що відповіді на ці запитання треба шукати уже не в медичній, а у політичній сфері. А що тут відбувається? Секретар РНБО, а також чільні речники канцелярії діючого президента заявляють, що на основі епідемії у західній Україні треба ввести у державі надзвичайний стан. Дружнім хором їм підспівують так звані «силовики» із генеральськими енкаведистськими погонами.

А що таке надзвичайний стан у їхньому розумінні? Це перенесення президентських виборів, а значить продовження перебування на посаді Віктора Ющенка, шанси якого виграти вибори 17 січня рівні нулю.
Отак вимальовується цілісна операція збереження на посаді політика-банкрота ціною життя невинних людей. А те, що створити штучну епідемію — справа елементарна, розуміє кожен. Було би бажання і не було би совісті і відповідальності перед Богом.

Ми як лікарі не будемо наголошувати на тому, що мова про ту територію держави, на якій живуть переважно виборці одного із кандидатів у президенти і на котрих безуспішно претендує інший кандидат.
Але ми не можемо не висловити свою фахову оцінку, яка полягає у тому, що епідемія каліфорнійського грипу на обмеженій території західної України носить штучний характер. І закликаємо правоохоронні органи дати цьому оцінку.

Невинних жертв не повернеш. Але той, хто ціною їхнього життя хоче продовжити своє панування над змордованою Україною, має відповісти перед Богом і людьми.

Степан Біляк — Заслужений лікар України, кандидат медичних наук (м. Ужгород).
Григорій Максим’як — голова Асоціації головних лікарів Рівненської області, головний лікар облонкодиспансеру.
Степан Цимбалюк — головний лікар Луцької міської поліклініки № 3, депутат Луцької міської ради.
Олег Тройняк — лікар Всеукраїнської здравниця Моршин.
Олександр Строй — доцент Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук.
Михайло Левчук — Відмінник охорони здоров’я лікар Волинської обласної клінічної лікарні.
Ніна Шемела — лікар-терапевт 8-ї поліклініки м. Львова.
Євген Ходаковський — Заслужений лікар України, кандидат медичних наук (м. Івано-Франківськ).
Іван Паламар — Заслужений лікар України, кандидат медичних наук (м. Чернівці).
Галина Хранюк — лікар-терапевт 5-ї поліклініки м. Львова.
Микола Галькевич — Заслужений лікар України, лікар Волинської обласної клінічної лікарні.
Борис Єсінов — завідувач відділенням Львівського обласного клінічного діагностичного центру.
Ольга Пушкаренко — викладач кафедри педіатрії Ужгородського національного університету, кандидат медичних наук.
Валентина Касарда — директор санаторію матері і дитини «Пролісок», депутат Волинської обласної ради, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня.
Тетяна Соколова — лікар-невропатолог 4-ї поліклініки м. Львова.
Степан Біляк — уролог приватного Медичного центру, (м. Ужгород).
Олександр Рак — лікар-травматолог вищої категорії (м. Рівне).
Сергій Марандюк — викладач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук.
Антон Шлапак — колишній головний лікар Рожнятівського району Івано-Франківської області.
Роман Пукаляк — лікар-імунолог Львівського обласного клінічного діагностичного центру.
Галина Дацко — лікар-ендокринолог Львівської обласної дитячої клінічної лікарні.
Дмитро Грабовський — лікар-уролог першої категорії (м. Рівне).
Одарка Чонка — старший викладач медичного факультету Ужгородського національного університету.
Галина Тимошенко — епідеміолог, спеціаліст вищої категорії (м. Івано-Франківськ).
Остап Федорко — нейрохірург Львівської міської лікарні швидкої допомоги.
Михайло Перепічка — доцент Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук.
Олександр Скібинський — завідуючий відділенням Рівненської міської центральної лікарні, лікар вищої категорії.
Петронеля Марків — лікар-ендокринолог, головний лікар Яворівського району (1998–2007 рр.).

Кто не всё понял по-украински, перевод на русский:

Заявление известных врачей, представителей медицинской науки, организаторов здравоохранения западных областей Украины

Беспрецедентными манипуляциями над общественным сознанием граждан Украины уже тяжело привести в удивление. Политики в одурманивании людей не выбирают ни средств, ни методов, и это, к сожалению, главный диагноз украинской политики.

Однако то, что совершается в последнее время, не только переходит любые границы морали, которая давно уже выведена из политического употребления, а представляет угрозу безопасности и жизни граждан. Более того, мы имеем основания утверждать о прямом посягательстве на человеческие жизни.

Как специалисты в своей сфере, мы не можем в связи с тем, что происходит, не задать вопросы, которые давно висят в воздухе, которые целиком резонно задают как врачи, так и пациенты, которые просто потрясают сознание.

Эпидемия гриппа, как бы это жестко не звучало, — вещь, к сожалению, неумолимая. Распространение гриппа в осенне-зимний период не знает ограничений ни в пространстве, ни во времени, и святая обязанность врачей — свести к минимуму губительные следствия недуга. Так было вчера, сегодня и, очевидно, по-иному не может быть завтра.

И не в зависимости от того, на территории какого государства это происходит. Такая объективная природа того досадного явления, которое мы называем эпидемией.

Однако события в Украине дают основания к серьезному сомнению именно в естественности эпидемических процессов. В этот раз есть больше оснований утверждать, что эпидемия этого года и политическая истерия вокруг нее носит, вероятно, не естественный, а искусственный, т.е. организованный характер.

Во-первых, почему вирус калифорнийского гриппа появился только в Западной Украине? Откуда взялись такие "умные" вирусы, которые не переступают границы областей? Науки вирусология и эпидемиология объяснения этому не могут дать.

Со всей очевидностью выглядит, что вспышка эпидемии состоялась мгновенно на отдельно взятой территории, а это могло произойти вследствие целенаправленных действий. Т.е., искусственного мора людей страшным штаммом, названного калифорнийским.

Во-вторых, почему была выбрана именно эта территория? Почему той отдельно взятой зоной, которая была повергнута атаке, не оказался любой другой регион Украины или окружающих государств?

И, наконец, почему эпидемическое обострение синхронно совпало с обострением президентской кампании?
Нет сомнения, что ответ на эти вопросы нужно искать уже не в медицинской, а в политической сфере. А что здесь происходит? Секретарь РНБО, а также видные спикеры канцелярии действующего президента заявляют, что на основе эпидемии в западной Украине нужно ввести в государстве чрезвычайное положение. Дружным хором им подпевают так называемые "силовики" с генеральскими энкаведистскими погонами.

А что такое чрезвычайное положение в их понимании? Это перенесение президентских выборов, а значит продолжение пребывания на должности Виктора Ющенко, шансы которого выиграть выборы 17 января равны нулю.

Так вырисовывается целостная операция сохранения на должности политика-банкрота ценой жизни невинных людей. А то, что создать искусственную эпидемию — дело элементарное, понимает каждый. Было бы желание и не было бы совести и ответственности перед Богом.

Мы как врачи не будем делать ударение на том, что ресь идет о той территории государства, на которой живут преимущественно избиратели одного из кандидатов в президенты и на которые безуспешно претендует другой кандидат.

Но мы не можем не высказать свою профессиональную оценку, которая состоит в том, что эпидемия калифорнийского гриппа на ограниченной территории Западной Украины носит искусственный характер. И призываем правоохранительные органы дать этому оценку.

Невинных жертв не возвратишь. Но тот, кто ценой их жизни хочет продолжить свое господство над замордованой Украиной, должен ответить перед Богом и людьми.

Степан Беляк — Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук (г. Ужгород).
Григорий Максимяк — глава Ассоциации главных врачей Ровенской области, главный врач облонкодиспансера
Степан Цимбалюк — главный врач Луцкой городской поликлиники №3, депутат Луцкого городского совета.
Олег Тройняк — врач Всеукраинской здравницы Моршин.
Александр Строй — доцент Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицского, кандидат медицинских наук.
Михаил Левчук — Отличник здравоохранения врач Волынской областной клинической больницы.
Нина Шемела — врач-терапевт 8-й поликлиники г. Львова.
Евгений Ходаковський — Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук (г. Ивано-Франковск).
Иван Пономарь — Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук (г. Черновцы).
Галина Хранюк — врач- терапевт 5-й поликлиники г. Львова.
Николай Галькевич — Заслуженный врач Украины, врач Волынской областной клинической больницы.
Борис Есинов — заведующий отделением Львовского областного клинического диагностического центра.
Ольга Пушкаренко — преподаватель кафедры педиатрии Ужгородского национального университета, кандидат медицинских наук.
Валентина Касарда — директор санатория матери и ребенка "Подснежник", депутат Волынского областного совета, кавалер ордена княгини Ольги ІІІ степени.
Татьяна Соколова — врач- невропатолог 4-й поликлиники г. Львова.
Степан Беляк — уролог частного Медицинского центра, (г. Ужгород).
Александр Рак — врач-травматолог высшей категории (г. Ровно).
Сергей Марандюк — преподаватель кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Буковинского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук.
Антон Шлапак — бывший главный врач Рожнятивского района Ивано-Франковской области.
Роман Пукаляк — врач-иммунолог Львовского областного клинического диагностического центра.
Галина Дацко — врач-эндокринолог Львовской областной детской клинической больницы.
Дмитрий Грабовский — врач-уролог первой категории (г. Ровно).
Одарка Чонка — старший преподаватель медицинского факультета Ужгородского национального университета.
Галина Тимошенко — эпидемиолог, специалист высшей категории (г. Ивано-Франковск).
Остап Федорко — нейрохирург Львовской городской больницы скорой помощи.
Михаил Лепешка — доцент Буковинского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук.
Александр Скибинский — заведующий отделением Ровенской городской центральной больницы, врач высшей категории.
Петронеля Марков — врач- эндокринолог, главный врач Яворивского района ( 1998-2007 рр.).